ERCAN PAZARLAMA Webdepo Login Form
Oturum durumu sunucusundan oturum durumu isteğinde bulunulamadı. Lütfen ASP.NET Durum hizmetinin başlatıldığından ve istemciyle sunucu bağlantı noktalarının aynı olduğundan emin olun. Sunucu uzak bir makinedeyse, lütfen HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\aspnet_state\Parameters\AllowRemoteConnection değerini denetleyip sunucunun uzak istekleri kabul ettiğinden emin olun. Sunucu yerel makinedeyse ve yukarıda adı geçen kayıt defteri değeri yoksa veya 0 olarak ayarlanmışsa, durum sunucusu bağlantı dizesi sunucu adı olarak 'localhost' veya '127.0.0.1' kullanmalıdır.